Akademik

Akademisyenlerin ve akademisyenlerin iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekmek, ulusal ve uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek, her iki ülkedeki PakTurk okullarını kurmak.