Hakkımızda

Pakistan Türkiye Dostluk Derneği olarak, iki kardeş ülke arasında samimi ilişkiler kurmayı, sosyal ve kültürel bağlar kurarak, iki taraf devletin toplulukları arasında bilim, endüstri ve felsefe alanında işbirliği kurmayı, her türlü ilkokul, ortaokul, lise, dispanser ve sağlık tesisleri gibi sosyal refah alanları oluşturmak için araçlar, buluşlar ve tasarımlar. Bu amacı taşıyan tüm yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi dört alt başlıkta sınıflandırıyoruz.

Akademik: Akademisyenlerin ve akademisyenlerin iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekmek, ulusal ve uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek, her iki ülkedeki PakTurk okullarını kurmak.

İş dünyası: sanayi alanında işbirliği kurmak ve iki devletin toplulukları arasındaki ticaret, her türlü araç, buluş ve tasarımları yapar.

Sağlık ve Refah: yiyecek, giysi ve yakıt yardımı sağlamak, kurban, zekat, su kuyusu ve hizmet sağlamak. Doğal afetlerden etkilenen muhtaç insanlara da her türlü desteği sağlıyoruz.

Kültürel: iki toplum arasında iyi bir ilişki kurmak. Vakıf, ırk, etnik ve dini ayrımcılık olmaksızın tüm insanlara hak, eşitlik ve saygı duymaktadır.

Dernek tüm projelerinde ve faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası değerlere saygılıdır.