İş Dünyası

Sanayi alanında işbirliği kurmak ve iki devletin toplulukları arasındaki ticaret, her türlü araç, buluş ve tasarımları yapmak.