Kültür, Sağlık ve Refah

Kültürel: iki toplum arasında iyi bir ilişki kurmak. Vakıf, ırk, etnik ve dini ayrımcılık olmaksızın tüm insanlara hak, eşitlik ve saygı duymaktadır.

Sağlık ve Refah: yiyecek, giysi ve yakıt yardımı sağlamak, kurban, zekat, su kuyusu ve hizmet sağlamak. Doğal afetlerden etkilenen muhtaç insanlara da her türlü desteği sağlıyoruz.